Cart

El nostre racó preferit

 

Partint de la fotografia d’un espai que li agrada a l’alumne, hem treballat el dibuix en perspectiva. Prèviament s’ha fet una explicació d’aquest tipus de dibuix i s’ha analitzat la foto per trobar la línia dhoritzó i els punts de fuga. Finalment, cada alumne ha decidit amb quina tècnica o tècniques volia fer els acabats finals.

Dilluns, 30 Gener 2023