• 01_24.jpg
 • 02_24.jpg
 • 03_24.jpg
 • 04_24.jpg
 • 05_24.jpg
 • 06_24.jpg
 • 07_24.jpg
 • 08_24.jpg


Dibuix i Pintura

Fonaments del dibuix i de la pintura


Aquest curs està enfocat a aprendre i millorar les habilitats tant de dibuix com de pintura segons el nivell que es tingui. Es treballen les habilitats pictòriques per tal de reforçar aquelles amb més necessitat de millora i emfatitzar aquelles altres habilitats més desenvolupades. Aquest curs és personalitzat i no cal tenir un coneixement previ per accedir-hi.

Icona Galeria3


Edat

A partir de 16 anys


Dies i horaris

Dilluns de 10 a 12 h, 16 a 18 h o de 18.30 a 20.30 h

Dimarts de 10 a 12h

Dimecres de 10 a 12h, 16 a 18 h o de 18.30 a 20.30 h


Professora

   Sigrid Lavado     


Objectius

 • Proporcionar un espai per desenvolupar la seva obra als alumnes.
 • Dotar de les eines i els coneixements necessaris per tal de que els alumnes puguin pintar lliurement.
 • Aprendre les cinc habilitats bàsiques de percepció que conformen l’habilitat global de dibuixar: percepció de contorns, percepció d'espais, percepció de les proporcions, percepció de la llum i l'ombra i percepció global de la forma.
 • Aprendre a controlar el to, el valor i la intensitat del color, aprendre a controlar l’expressivitat de la pintura segons la textura, el gest i el ritme de la pinzellada, entendre les llums i les ombres a partir del natural i de fotografies.

Continguts

  Dibuix:
 • Les proporcions i l’encaix
 • La composició
 • El procés d’observació
 • El valor de la llum
 • La perspectiva
  Pintura:
 • Proporcions i encaix previ
 • El cercle cromàtic i la nostra paleta de color
 • L’expressió de la pinzellada: forma, textura i ritme
 • El volum i la lluminositat
 • Assessorament en el procés creatiu: elecció del tema, documentació, realització d'esbossos previs i elaboració de l'obra final.
 • Assessorament a nivell tècnic i conceptual.

Requisits del curs

No hi ha requisits previs per efectuar aquest curs.


Preu

130 €/trimestre (fraccionable en tres quotes de 43,33 € al mes)