ARTiC, Espai Didàctic


Oferim projectes dirigits a Secundària i al cicle superior de Primària, enfocats a explorar les relacions entre Art i Ciència. Seguint la metodologia d'aprenentatge basada en situacions, els projectes ARTiC ajuden a desenvolupar competències de diversos àmbits del currículum educatiu de forma transversal.

En cada projecte s’ofereixen propostes per treballar a l’aula, activitats a La Farinera, CAVV i un repte de comunicació visualEs facilita material de suport amb propostes teòriques i pràctiques obertes per aquestes sessions al centre.

Les activitats a La Farinera, CAVV les guien tècnics especialitzats i s’utilitzen tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement per a fomentar el treball en equip, la creativitat i l’aprenentatge significatiu.

També oferim una activitat en què es treballa l’evolució de la imatge amb l’objectiu de descobrir el món de la imatge des del dibuix en perspectiva en el Renaixement i l’evolució de la fotografia fins a l’actualitat.

Icona Imatge LlumIcona Moviment AnimaciIcona GeometriaDel Dibuix